Regulamin konkursu

KONKURS ŚWIĄTECZNEGO JARMARKU CHARYTATYWNEGO

§1. Informacje ogólne

1. Konkurs organizowany jest 15 grudnia 2018 r. podczas Świątecznego Jarmarku Charytatywnego dla Ani i Kamila, zwanego dalej Jarmarkiem.

2. Organizatorzy Konkursu: „Tomata” – gliwicka kooperatywa spożywcza.

3. Konkurs trwać będzie od godziny 14:00 do godz. 17:30.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie udział wziąć może każdy Uczestnik Jarmarku.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców / opiekunów oraz w ich obecności.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację jego warunków.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon konkursowy wpisując na nim swoje imię i nazwisko. Wypełnienie kuponu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu i przekazania nagród. W przypadku osób niepełnoletnich, należy dodatkowo wpisać imię i nazwisko rodzica / opiekuna. Kupony bez wszystkich ww. danych nie będą brały udziału w losowaniu.

5. Na kuponie konkursowym należy odpowiedzieć na pytanie: Co jest symbolem Gliwickiej Kooperatywy Spożywczej? Brak poprawnej odpowiedzi dyskwalifikuje kupon z losowania.

6. Jedna osoba może pobrać i oddać tylko jeden kupon konkursowy.

§3. Przebieg konkursu

1. Puste kupony konkursowe można pobrać w Punkcie Informacyjnym Konkursu.

2. Wypełnione kupony należy wrzucić do oznaczonego pojemnika w Punkcie Informacyjnym.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trzech turach: o godzinie 15:00, 16:00 i 17:30.

4. Losowanie będzie składało się z dwóch elementów. Pierwszy, to losowanie Zwycięzcy wśród kuponów konkursowych. Drugi, to losowanie nagrody przypadającej danemu Zwycięzcy.

5. Po odebraniu kuponu z numerem nagrody, właściciel zwycięskiego kuponu będzie mógł ją odebrać za pokwitowaniem w wyznaczonym do tego miejscu.

6. Warunkiem otrzymania nagrody przez wylosowaną osobę jest jej obecność w chwili losowania. W przypadku nieobecności Zwycięzcy losowanie zostaje powtórzone.

7. O sposobie odebrania nagród będącymi voucherami na usługi naszych partnerów, poinformujemy zwycięzców osobiście.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgodność nagród z wiekiem, płcią i zainteresowaniami właścicieli wylosowanych kuponów.

9. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany ani zwrotu nagrody.